Pierwsza hiperwizja pracy socjalnej!

Pierwsza hiperwizja pracy socjalnej na Śląsku już za nami! Hiperwizją pracy socjalnej w zawodowym żargonie określamy superwizję, na której omawiają swoje sprawy osoby zajmujące się profesjonalnie superwizyjnym wsparciem pracowników służb społecznych. Prowadzenia hiperwizji pracy socjalnej podjął się Piotr Domaradzki – pedagog, trener, psychoterapeuta, metodyk pracy socjalnej, wieloletni praktyk w obszarze pomocy społecznej a także jeden z pierwszych w kraju superwizorów pracy socjalnej. W ramach sześciogodzinnego spotkania w wąskim gronie życzliwie nastawionych profesjonalistów mieliśmy okazję wnikliwie przeanalizować naszą pracę superwizyjną i uzyskać cenne informacje zwrotne. Dziękuję Piotrze za tę inicjatywę! Serdecznie zachęcam osoby zajmujące się superwizją pracy socjalnej do dołączenia do naszego grona. Kolejna hiperwizja prawdopodobnie jesienią. O szczegółach można dowiedzieć się pod numerami telefonu: 32 720 20 07 oraz 604 589 592.

Superwizja pracy socjalno – wychowawczej dla asystentów rodziny z województwa kujawsko – pomorskiego

13 czerwca 2016 roku miałem przyjemność zainaugurować pierwszą z serii superwizję pracy socjalnej i socjalno – wychowawczej dla asystentów rodzin z województwa kujawsko – pomorskiego. Organizatorem superwizji dla asystentów jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.  Sesje realizowane są w ramach wojewódzkiego programu doskonalenia kadr pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego „PROFESJA”. Jest kilka celów związanych z organizacją superwizji. Pierwszy to oczywiście wsparcie asystentów rodzin – analiza własnej pracy z klientem w gronie specjalistów, wspólna praca nad dobrym i uporządkowanym planem pracy z rodziną oraz wsparcie emocjonalne. Kolejnym celem jest wzmocnienie i ugruntowanie wiedzy asystentów rodziny o nowoczesnej superwizji i jej możliwościach wsparcia. Po zakończeniu serii spotkań nasza praca zostanie poddana ewaluacji.  Wnioski z ewaluacji i rekomendacje wypracowane podczas spotkań superwizyjnych zostaną przedstawione na seminarium podsumowującym. Seminarium odbędzie się dnia 16 września 2016r. w Toruniu. Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej ROPS w Toruniu: www.ropstorun.home.pl

Spotkanie z superwizją pracy socjalnej

11 maja 2016 roku w siedzibie Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego w Łodzi odbyło się seminarium pod nazwą: „Spotkanie z superwizją w pomocy społecznej i pracy socjalnej”, dedykowane metodykom, specjalistom pracy socjalnej oraz kadrze zarządzającej jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej. Uroczystego otwarcia dokonały dyrektor NIST dr Iwona Wieczorek wraz z kierownikiem Katedry Pracy i Polityki Społecznej Wydz. Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ prof. dr hab. Bogusławą Urbaniak. Merytoryczną część spotkania miałem przyjemność współprowadzić wraz z prof. dr hab. Jerzym Krzyszkowskim oraz Piotrem Domaradzkim współautorami książki „Superwizja pracy socjalnej dla praktyków”. W spotkaniu wzięło udział ok. 30 osób – kierowników i pracowników ośrodków pomocy społecznej. W ramach spotkania zachęcaliśmy kadrę zarządzającą do wdrażania superwizji w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.