Superwizja dla asystentów rodziny z województwa kujawsko – pomorskiego

Ze smutkiem informuję, że poprowadziłem wczoraj ostatnią sesję superwizyjną dla asystentów rodzin uczestniczących w programie doskonalenia kadr pomocy społecznej województwa kujawsko – pomorskiego „Profesja”, zorganizowanych przez toruński ROPS. Piętnastu asystentów rodzin z różnych gmin miało możliwość skorzystać z superwizji i ocenić przydatność sesji w swojej pracy z rodzinami. Wyniki ewaluacji zostały dzisiaj przedstawione ponad pięćdziesięciu uczestnikom Seminarium, które odbyło się w Centrum Dialogu w Toruniu. Dla równowagi – cieszę się, że mogłem w ramach tego projektu poznać takich fajnych, wartościowych i profesjonalnych ludzi i choć trochę wesprzeć ich w działaniach na rzecz rodzin.

rops-torun-superwizja

Asystenci rodziny uczestniczący w programie „Profesja” wraz z prowadzącym

Superwizja pracy socjalnej w białostockim MOPR

Białystok otworzył swoje wrota dla superwizji pracy socjalnej! W sierpniu ruszyła pilotażowa seria sesji superwizyjnych dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Sesje spotkały się z dużym zainteresowaniem. Na pierwszych spotkaniach, w ramach czterech grup, pojawiło się ponad pięćdziesięciu pracowników socjalnych. Przed nami jeszcze kilkanaście godzin intensywnych spotkań. Będzie to próba nie tylko dla mnie, prowadzącego te sesje, ale w szczególności dla pracowników socjalnych, którzy wcześniej nie korzystali z tej formy wsparcia i podnoszenia swoich kompetencji. Pod koniec roku pracownicy socjalni poddadzą naszą współpracę ewaluacji. Osoby zarządzające Ośrodkiem przyglądają się tej inicjatywie. Zapewne po zapoznaniu się z oceną przeprowadzonych superwizji podejmą decyzję co do kontynuacji wsparcia superwizyjnego dla pracowników socjalnych w przyszłym roku.

Pierwsza hiperwizja pracy socjalnej!

Pierwsza hiperwizja pracy socjalnej na Śląsku już za nami! Hiperwizją pracy socjalnej w zawodowym żargonie określamy superwizję, na której omawiają swoje sprawy osoby zajmujące się profesjonalnie superwizyjnym wsparciem pracowników służb społecznych. Prowadzenia hiperwizji pracy socjalnej podjął się Piotr Domaradzki – pedagog, trener, psychoterapeuta, metodyk pracy socjalnej, wieloletni praktyk w obszarze pomocy społecznej a także jeden z pierwszych w kraju superwizorów pracy socjalnej. W ramach sześciogodzinnego spotkania w wąskim gronie życzliwie nastawionych profesjonalistów mieliśmy okazję wnikliwie przeanalizować naszą pracę superwizyjną i uzyskać cenne informacje zwrotne. Dziękuję Piotrze za tę inicjatywę! Serdecznie zachęcam osoby zajmujące się superwizją pracy socjalnej do dołączenia do naszego grona. Kolejna hiperwizja prawdopodobnie jesienią. O szczegółach można dowiedzieć się pod numerami telefonu: 32 720 20 07 oraz 604 589 592.