Szkolenia i egzaminy dla superwizorów pracy socjalnej już wkrótce!

Już od kilku tygodni na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieszczone są wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla osób zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu superwizora pracy socjalnej oraz dla podmiotów ubiegających się o uzyskanie zgody na prowadzenie szkoleń dla superwizorów pracy socjalnej. Osoby ubiegające się o uzyskanie certyfikatu superwizora pracy socjalnej w tak zwanym trybie skróconym  powinny złożyć wniosek o przystąpienie  do egzaminu na superwizora pracy socjalnej, wraz z załącznikami:

  • Życiorysem zawodowym według wzoru wskazanego przez CKE, wraz z załącznikami.
  • Potwierdzeniem wniesienia opłaty za postępowanie związane z uzyskaniem certyfikatu w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016 roku
  • Dwiema zaadresowanymi do siebie kopertami.

CKE planuje pierwsze egzaminy przeprowadzić w maju, czerwcu lub lipcu 2017 r. Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu w tym trybie powinny złożyć dokumenty najpóźniej do 28 kwietnia 2017 r. Czekamy nadal na wskazanie przez CKE adresu, na który można będzie przesłać wymagane dokumenty. Osoby zainteresowane szkoleniami dla superwizorów pracy socjalnej muszą jeszcze poczekać na wyłonienie instytucji szkoleniowych, które uzyskają zgodę MRPiPS na realizację szkoleń dla superwizorów pracy socjalnej. Szczegółowe informacje oraz wzory załączników znajdziesz na stronie MRPiPS.

Uniwersytet Śląski w Katowicach przyjacielem superwizji pracy socjalnej

W dniu 18 grudnia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach miałem przyjemność poprowadzić sesję superwizyjną dla studentów II roku, studiów II stopnia o kierunku praca socjalna. Dzięki inicjatywie dr Ewy Leśniak – Berek, promotorce superwizji i entuzjastce profesjonalizacji pracy socjalnej, to już drugie takie spotkanie superwizora pracy socjalnej ze studentami Uniwersytetu Śląskiego. Wierzę, że dzięki tej inicjatywie studenci będą mieli możliwość zweryfikować i pogłębić swoją wiedzę o superwizji pracy socjalnej oraz wyrobić sobie pogląd i ukształtować pozytywną postawę wobec tej formy wsparcia pracowników służb społecznych.

Święto Pracowników Służb Społecznych!

nowy-obraz-36Szanowni Pracownicy Służb Społecznych!
Jest niewiele okazji w ciągu całego roku na to, aby Wasz głos został usłyszany. Na superwizjach otwieracie się i mówicie o swojej często heroicznej pracy – w wąskim, zamkniętym gronie. Jesteście skromni i jednocześnie otwarci na drugiego człowieka, troskliwi i odpowiedzialni. Napotykacie na swojej drodze wiele trudności, ludzkie tragedie i bezradność wobec ogromu cierpienia. Mimo to dalej chcecie to robić, Wy: pracownicy socjalni, asystenci rodzin i asystenci osób niepełnosprawnych, koordynatorzy pieczy, streetworkerzy, opiekunowie, akompaniatorzy, pedagodzy i psychologowie, animatorzy lokalni i wychowawcy, wolontariusze i aspiranci a także zarządzający pomocą społeczną! Dzięki Wam ten Świat staje się lepszy i bezpieczniejszy. Zasługujecie na podziw, szacunek i godziwą zapłatę! Wszystkiego dobrego dla Was!! SPS.

Superwizja dla asystentów rodziny z województwa kujawsko – pomorskiego

rops-torun-superwizjaZe smutkiem informuję, że poprowadziłem wczoraj ostatnią sesję superwizyjną dla asystentów rodzin uczestniczących w programie doskonalenia kadr pomocy społecznej województwa kujawsko – pomorskiego „Profesja”, zorganizowanych przez toruński ROPS. Piętnastu asystentów rodzin z różnych gmin miało możliwość skorzystać z superwizji i ocenić przydatność sesji w swojej pracy z rodzinami. Wyniki ewaluacji zostały dzisiaj przedstawione ponad pięćdziesięciu uczestnikom Seminarium, które odbyło się w Centrum Dialogu w Toruniu. Dla równowagi – cieszę się, że mogłem w ramach tego projektu poznać takich fajnych, wartościowych i profesjonalnych ludzi i choć trochę wesprzeć ich w działaniach na rzecz rodzin.