Hiperwizja

Czym jest Hiperwizja lub Interwizja pracy socjalnej i socjalno – wychowawczej?

Praca superwizora pracy socjalnej wymaga ciągłego rozwoju i szkoleń, ale przede wszystkim stałego wglądu i analizy pracy. Hiperwizja staje się w związku z tym podstawową formą analizy pracy i wzmacniania superwizorów pracy socjalnej w profesjonalnym wsparciu pracowników służb społecznych. Hiperwizja zwana także Interwizją (superwizja superwizorów) pracy socjalnej to (podobnie jak superwizja) szczególny, wieloaspektowy ogląd pracy superwizorów pracy socjalnej służący rozwiązaniu trudności merytorycznych i emocjonalnych związanych z realizowaniem profesjonalnej superwizji pracy socjalnej. To dwustronny proces pomagający poszerzać świadomość, rozwijać umiejętności, osiągać lepsze wyniki, działać poprzez rzetelną ocenę, omówienie problemów, ukierunkowaną praktykę i sprzężenie zwrotne (feedback). Celem hiperwizji pracy socjalnej jest poprawa jakości pracy superwizorów pracy socjalnej, zwiększenie skuteczności pracy w Ośrodkach, a co za tym idzie – zwiększenie zadowolenia z wykonywanej pracy.

Czego możesz oczekiwać? 

Uczestnik hiperwizji w bezpiecznych warunkach – poufności, zaufania, troski i braku krytyki – analizuje indywidualnie lub w gronie innych specjalistów własną pracę z pracownikami służb społecznych. Może uzyskać odpowiedzi na istotne pytania związane z superwizją pracy socjalnej oraz metodyką pracy socjalnej. Ma szerszy wgląd we własne emocje związane z pracą i potrafi je konstruktywnie wykorzystać w dalszej pracy. Doświadcza wsparcia superwizora lub grupy osób realizujących superwizję, uczy się nowych rozwiązań, metod, pozytywnych wzorców pracy superwizyjnej. Może wyjaśnić własne dylematy etyczne pojawiające się w pracy superwizora.

Kiedy i gdzie odbywają się spotkania?

Hiperwizje mają charakter indywidualnych lub grupowych spotkań. Na spotkania indywidualne (także on-line) można umawiać się telefonicznie. Hiperwizja grupowa zostaje zainicjowana dopiero po zapisaniu się na listę minimalnej ilości 5 osób chętnych. Czas trwania hiperwizji indywidualnej – 1,5 h. Czas trwania hiperwizji grupowej – 5 h.

Koszt uczestnictwa w grupie hiperwizyjnej to 180 PLN / os. Koszt hiperwizji indywidualnej to 200 PLN.

Hiperwizje grupowe oraz indywidualne w kontakcie odbywają się stacjonarnie w siedzibie PRIMODIUM przy ul. Generała Zygmunta Waltera-Jankego 165/2 w Katowicach. Zapraszam!