Superwizja koleżeńska dla superwizorów pracy socjalnej

Szanowni Specjaliści Superwizji Pracy Socjalnej!

Serdecznie zapraszam osoby zainteresowane rozwojem do uczestnictwa w grupie samorozwojowej, koleżeńskiej hiperwizji, swoistego superwizyjnego study circle.

Koleżeńska grupa superwizyjna będzie polegała na organizacji spotkań w małych grupach (do 10 osób) w celu analizy pracy własnej oraz wspólnego zgłębienia tematów: superwizji pracy socjalnej, edukowania kadr pomocy społecznej i profesjonalizacji służb społecznych. Praca grupy będzie wzbogacana o wiedzę i doświadczenia jej poszczególnych członków, którzy pozwolą spojrzeć na omawiane zagadnienia z wielu różnych perspektyw. Grupa będzie otwarta dla nowych uczestników. Spotkania w koleżeńskim kręgu superwizyjnym będą składały się z trzech części:

I. część będzie poświęcona na pozyskanie i zgłębienie wiedzy przekazanej przez uczestników (część szkoleniowa / część poświęcona wymianie wiedzy). W przyszłości zakłada się zaproszenie specjalistów z zewnątrz grupy superwizyjnej – zgodnie z jej potrzebami szkoleniowymi.
II. część będzie superwizją pracy własnej uczestników prowadzoną / moderowaną przez jednego z uczestników (część superwizyjna)
III. część będzie do „wolnej” dyspozycji uczestników (zdziwienia, analiza rzeczywistości, wymiana myśli i emocji, ustalenia organizacyjne, wizje rozwojowe).

Łączny czas trwania superwizyjnego study circle to 5 godzin.

Koszty: Opłata za uczestnictwo w grupie samorozwojowej to 50 zł od każdego uczestnika. Pieniądze przeznaczone będą na pokrycie kosztów wynajmu sali, zakup kawy, herbaty, wody mineralnej, suszu konferencyjnego, artykułów biurowych oraz na inne wydatki, w zależności od potrzeb uczestników grupy. Każda nadwyżka zostanie przechowana na potrzeby np. pokrycia kosztów zaproszenia specjalisty z zewnątrz.

Każdy uczestnik sesji superwizyjnej wpisuje się na listę obecności. Dzięki tej dokumentacji każdy z uczestników uzyska zaświadczenie uczestnictwa superwizji pracy własnej (z wykazem ilości godzin).

Czas: Proponowany termin to 30 marzec 2019r od godziny 9:00 do 14:00

Miejsce: Siedziba Młodzieżowego Centrum Zimbardo w Katowicach- Nikiszowcu, Plac Wyzwolenia 5 (parkujemy bezpłatnie koło poczty lub na terenie parafii – przed kościołem).

Dodatkowe atrakcje: O godzinie 14 zapraszam wszystkich chętnych uczestników (z rodzinami :)) na godzinną wycieczkę z przewodnikiem po zabytkowym osiedlu robotniczym Nikiszowiec.

Serdecznie zapraszam Was do współtworzenia tej, jakże potrzebnej inicjatywy!

Proszę o mailowe lub telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa w hiperwizji do dnia 15 marca (kontakt@poradnictwo.org.pl). W razie pytań pozostaję do Waszej dyspozycji. Pozdrawiam Was serdecznie! Maciek.

Zajęcia z superwizji pracy socjalnej

27 stycznia 2018 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach miałem przyjemność ponownie poprowadzić sesję superwizyjną dla studentów II roku, studiów II stopnia o kierunku praca socjalna. Z inicjatywy dr Ewy Leśniak-Berek, corocznie, studenci pracy socjalnej na zajęciach z superwizji pracy socjalnej mają możliwość zetknąć się z praktycznym wymiarem sesji superwizyjnej. Część uczestników sesji to osoby pracujące w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, jako pracownicy socjalni, koordynatorzy pieczy, asystenci rodzin. Dzięki temu mogliśmy na zajęciach omówić sytuację problemową występującą w pracy jednej z uczestniczek, która zgodziła się na omówienie swojej sprawy (superwizantki). Duża dynamika spotkania, zaangażowanie, wysoki poziom merytoryczny uczestników, atmosfera wzajemnej troski o realizację celów sesji oraz ogromne wsparcie emocjonalne dla superwzantki – to moje główne spostrzeżenia z tego spotkania. Po zakończeniu zajęć studenci pytali się, co zrobić, aby superwizja była także w ich ośrodku. Widać dużą potrzebę uzyskania zewnętrznego wsparcia w realizacji pracy socjalnej i socjalno – wychowawczej. Widać potrzebę uczestnictwa w tego typu formach podnoszenia swoich kwalifikacji oraz potrzebę stałego wglądu w pracę własną z rodzinami. Jeśli w Państwa Ośrodku jest taka potrzeba – zachęcam do kontaktu. Chętnie spotkam się z zainteresowanymi, przedstawię zasoby superwizji i odpowiem na wszystkie pytania.

Święto Pracowników Służb Społecznych

Z okazji Święta Pracowników Służb Społecznych, Święta Pracy Socjalnej, które przypada 21 listopada, pragnę wszystkim Wam Pomagaczom i Współpracownikom służb społecznych życzyć wszelkiej pomyślności, spełnienia pragnień, zadowolenia z Waszej pracy i zarobków, zmiany na lepsze w Was i w rodzinach Waszych klientów, wdzięczności innych, szacunku do siebie i dla innych, mocy i entuzjazmu, zadowolenia i satysfakcji, wglądu i prestiżu, cierpliwości i odpoczynku, równowagi i wsparcia autorytetów. Przede wszystkim życzę Wam gotowości do wzrastania, wzmacniania i rozwoju oraz czerpania mocy z superwizji!! 🙂 Maciej Sosnowski.

Pierwsi certyfikowani superwizorzy pracy socjalnej!

Mamy już pierwszych 23 certyfikowanych superwizorów pracy socjalnej! Dnia 28 lipca 2017 r odbył się pierwszy egzamin certyfikujący superwizorów pracy socjalnej. Egzamin przygotowała i przeprowadzała Centralna Komisja Egzaminacyjna do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych. Niezmiernie miło mi poinformować, iż wśród pierwszych w Polsce certyfikowanych superwizorów pracy socjalnej znajdują się także członkowie Polskiego Towarzystwa Superwizji Pracy Socjalnej, a wśród nich: Marek Lasota, Renata Lenard, Marta Łuczyńska, Andrzej Mądry, Anna Olech, Danuta Polczyk, Małgorzata Postaremczak, Iwona Radzimirska oraz Katarzyna Wojtanowicz. Wszystkim superwizorom serdecznie gratuluję i wierzę, że będzie mi dane dołączyć do Waszego szacownego grona!
Z dniem 6 sierpnia 2017 roku dotychczasowa Komisja Egzaminacyjna zakończyła pracę. Przed nową Komisją, która wyłoni się we wrześniu bieżącego roku, jeszcze jedno zadanie – rozpatrzenie kolejnych napływających wniosków oraz zorganizowanie w ustawowym terminie kolejnego egzaminu dla superwizorów pracy socjalnej.

Światowy Dzień Pracy Socjalnej

Praca socjalna jest profesją opartą na praktyce i akademicką dyscypliną, która promuje zmianę społeczną i rozwój, społeczną spójność oraz empowerment i wyzwolenie ludzi. Głównymi zasadami pracy socjalnej są prawa człowieka, wspólnotowe poczucie odpowiedzialności i poszanowanie dla różnic. Praca socjalna oparta na własnych teoriach, naukach społecznych i humanistycznych oraz na rdzennej wiedzy angażuje ludzi i struktury społeczne do występowania przeciwko życiowym trudnościom i na rzecz poprawy ludzkiego bytu.

(definicja została zaakceptowana w lipcu 2014 r. przez Zgromadzenia Ogólne Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych i Międzynarodowego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej)

Obchodzony dnia 21 marca każdego roku Światowy Dzień Pracy Socjalnej ustanowiony został jako inicjatywa Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych (IFSW). W obchody Światowego Dnia Pracy Socjalnej włączają się poszczególne organizacje członkowskie IFSW organizując spotkania, debaty oraz promując wartości, na których opiera się praca socjalna. Do IFSW należy także Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej (PFZPSiPS). Tego typu inicjatywy służą podkreśleniu znaczenia pracy socjalnej dla budowania społeczeństwa opartego na poszanowaniu i wzmacnianiu ludzkiej godności. W dniu światowego święta wszystkim pracownikom służb społecznych życzę entuzjazmu, inspiracji oraz wciąż wzrastającego profesjonalizmu i prestiżu naszego zawodu!