Uniwersytet Śląski w Katowicach przyjacielem superwizji pracy socjalnej

W dniu 18 grudnia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach miałem przyjemność poprowadzić sesję superwizyjną dla studentów II roku, studiów II stopnia o kierunku praca socjalna. Dzięki inicjatywie dr Ewy Leśniak – Berek, promotorce superwizji i entuzjastce profesjonalizacji pracy socjalnej, to już drugie takie spotkanie superwizora pracy socjalnej ze studentami Uniwersytetu Śląskiego. Wierzę, że dzięki tej inicjatywie studenci będą mieli możliwość zweryfikować i pogłębić swoją wiedzę o superwizji pracy socjalnej oraz wyrobić sobie pogląd i ukształtować pozytywną postawę wobec tej formy wsparcia pracowników służb społecznych.

Święto Pracowników Służb Społecznych!

nowy-obraz-36Szanowni Pracownicy Służb Społecznych!
Jest niewiele okazji w ciągu całego roku na to, aby Wasz głos został usłyszany. Na superwizjach otwieracie się i mówicie o swojej często heroicznej pracy – w wąskim, zamkniętym gronie. Jesteście skromni i jednocześnie otwarci na drugiego człowieka, troskliwi i odpowiedzialni. Napotykacie na swojej drodze wiele trudności, ludzkie tragedie i bezradność wobec ogromu cierpienia. Mimo to dalej chcecie to robić, Wy: pracownicy socjalni, asystenci rodzin i asystenci osób niepełnosprawnych, koordynatorzy pieczy, streetworkerzy, opiekunowie, akompaniatorzy, pedagodzy i psychologowie, animatorzy lokalni i wychowawcy, wolontariusze i aspiranci a także zarządzający pomocą społeczną! Dzięki Wam ten Świat staje się lepszy i bezpieczniejszy. Zasługujecie na podziw, szacunek i godziwą zapłatę! Wszystkiego dobrego dla Was!! SPS.

Superwizja dla asystentów rodziny z województwa kujawsko – pomorskiego

rops-torun-superwizjaZe smutkiem informuję, że poprowadziłem wczoraj ostatnią sesję superwizyjną dla asystentów rodzin uczestniczących w programie doskonalenia kadr pomocy społecznej województwa kujawsko – pomorskiego „Profesja”, zorganizowanych przez toruński ROPS. Piętnastu asystentów rodzin z różnych gmin miało możliwość skorzystać z superwizji i ocenić przydatność sesji w swojej pracy z rodzinami. Wyniki ewaluacji zostały dzisiaj przedstawione ponad pięćdziesięciu uczestnikom Seminarium, które odbyło się w Centrum Dialogu w Toruniu. Dla równowagi – cieszę się, że mogłem w ramach tego projektu poznać takich fajnych, wartościowych i profesjonalnych ludzi i choć trochę wesprzeć ich w działaniach na rzecz rodzin.

Superwizja pracy socjalnej w białostockim MOPR

mopr-bialystokBiałystok otworzył swoje wrota dla superwizji pracy socjalnej! W sierpniu ruszyła pilotażowa seria sesji superwizyjnych dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Sesje spotkały się z dużym zainteresowaniem. Na pierwszych spotkaniach, w ramach czterech grup, pojawiło się ponad pięćdziesięciu pracowników socjalnych. Przed nami jeszcze kilkanaście godzin intensywnych spotkań. Będzie to próba nie tylko dla mnie, prowadzącego te sesje, ale w szczególności dla pracowników socjalnych, którzy wcześniej nie korzystali z tej formy wsparcia i podnoszenia swoich kompetencji. Pod koniec roku pracownicy socjalni poddadzą naszą współpracę ewaluacji. Osoby zarządzające Ośrodkiem przyglądają się tej inicjatywie. Zapewne po zapoznaniu się z oceną przeprowadzonych superwizji podejmą decyzję co do kontynuacji wsparcia superwizyjnego dla pracowników socjalnych w przyszłym roku.