Uniwersytet Śląski w Katowicach przyjacielem superwizji pracy socjalnej

W dniu 18 grudnia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach miałem przyjemność poprowadzić sesję superwizyjną dla studentów II roku, studiów II stopnia o kierunku praca socjalna. Dzięki inicjatywie dr Ewy Leśniak – Berek, promotorce superwizji i entuzjastce profesjonalizacji pracy socjalnej, to już drugie takie spotkanie superwizora pracy socjalnej ze studentami Uniwersytetu Śląskiego. Wierzę, że dzięki tej inicjatywie studenci będą mieli możliwość zweryfikować i pogłębić swoją wiedzę o superwizji pracy socjalnej oraz wyrobić sobie pogląd i ukształtować pozytywną postawę wobec tej formy wsparcia pracowników służb społecznych.

Święto Pracowników Służb Społecznych!

nowy-obraz-36Szanowni Pracownicy Służb Społecznych!
Jest niewiele okazji w ciągu całego roku na to, aby Wasz głos został usłyszany. Na superwizjach otwieracie się i mówicie o swojej często heroicznej pracy – w wąskim, zamkniętym gronie. Jesteście skromni i jednocześnie otwarci na drugiego człowieka, troskliwi i odpowiedzialni. Napotykacie na swojej drodze wiele trudności, ludzkie tragedie i bezradność wobec ogromu cierpienia. Mimo to dalej chcecie to robić, Wy: pracownicy socjalni, asystenci rodzin i asystenci osób niepełnosprawnych, koordynatorzy pieczy, streetworkerzy, opiekunowie, akompaniatorzy, pedagodzy i psychologowie, animatorzy lokalni i wychowawcy, wolontariusze i aspiranci a także zarządzający pomocą społeczną! Dzięki Wam ten Świat staje się lepszy i bezpieczniejszy. Zasługujecie na podziw, szacunek i godziwą zapłatę! Wszystkiego dobrego dla Was!! SPS.

Superwizja dla asystentów rodziny z województwa kujawsko – pomorskiego

rops-torun-superwizjaZe smutkiem informuję, że poprowadziłem wczoraj ostatnią sesję superwizyjną dla asystentów rodzin uczestniczących w programie doskonalenia kadr pomocy społecznej województwa kujawsko – pomorskiego „Profesja”, zorganizowanych przez toruński ROPS. Piętnastu asystentów rodzin z różnych gmin miało możliwość skorzystać z superwizji i ocenić przydatność sesji w swojej pracy z rodzinami. Wyniki ewaluacji zostały dzisiaj przedstawione ponad pięćdziesięciu uczestnikom Seminarium, które odbyło się w Centrum Dialogu w Toruniu. Dla równowagi – cieszę się, że mogłem w ramach tego projektu poznać takich fajnych, wartościowych i profesjonalnych ludzi i choć trochę wesprzeć ich w działaniach na rzecz rodzin.

Superwizja pracy socjalnej w białostockim MOPR

mopr-bialystokBiałystok otworzył swoje wrota dla superwizji pracy socjalnej! W sierpniu ruszyła pilotażowa seria sesji superwizyjnych dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Sesje spotkały się z dużym zainteresowaniem. Na pierwszych spotkaniach, w ramach czterech grup, pojawiło się ponad pięćdziesięciu pracowników socjalnych. Przed nami jeszcze kilkanaście godzin intensywnych spotkań. Będzie to próba nie tylko dla mnie, prowadzącego te sesje, ale w szczególności dla pracowników socjalnych, którzy wcześniej nie korzystali z tej formy wsparcia i podnoszenia swoich kompetencji. Pod koniec roku pracownicy socjalni poddadzą naszą współpracę ewaluacji. Osoby zarządzające Ośrodkiem przyglądają się tej inicjatywie. Zapewne po zapoznaniu się z oceną przeprowadzonych superwizji podejmą decyzję co do kontynuacji wsparcia superwizyjnego dla pracowników socjalnych w przyszłym roku.

Asystenci rodziny i koordynatorzy pieczy także chcą superwizji!

mops-sosnowiecJuż drugi rok asystenci rodziny i koordynatorzy pieczy zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu mogą korzystać z superwizji. Sami poprosili kadrę zarządzającą o tę formę wsparcia. Przedmiotem sesji jest pogłębiona praca z rodzinami biologicznymi, zastępczymi oraz usamodzielnianymi wychowankami rodzin zastępczych i placówek wychowawczych. Specjaliści z obszaru asystentury oraz pieczy zastępczej z całej Polski postulują wprowadzenie zmian do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wdrażających superwizję pracy socjalno-wychowaczej i terapeutycznej z rodziną, którą powinni być objęci asystenci rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, psycholodzy, pedagodzy świadczący rodzinom usługi specjalistycznego poradnictwa . Specjaliści wskazują konieczność poddawania się superwizji ze względu na trudność i interdyscyplinarność pracy z rodziną z wieloma problemami oraz duże obciążenie emocjonalne prowadzące do wypalenia zawodowego.W 2013 roku w Częstochowie odbył się II Ogólnopolski Integracyjny Zlot Asystentów Rodziny. W czasie Zlotu odbyła się debata dotycząca stanu i kierunków rozwoju asystentury rodziny w Polsce, w czasie której sformułowano  postulaty, dotyczące zmian w Ustawie z dnia 9 czerwca 2012 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – między innymi postulat superwizyjny. Aby przeczytać postulaty kliknij tutaj.