Superwizja pracy socjalnej w białostockim MOPR

mopr-bialystokBiałystok otworzył swoje wrota dla superwizji pracy socjalnej! W sierpniu ruszyła pilotażowa seria sesji superwizyjnych dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Sesje spotkały się z dużym zainteresowaniem. Na pierwszych spotkaniach, w ramach czterech grup, pojawiło się ponad pięćdziesięciu pracowników socjalnych. Przed nami jeszcze kilkanaście godzin intensywnych spotkań. Będzie to próba nie tylko dla mnie, prowadzącego te sesje, ale w szczególności dla pracowników socjalnych, którzy wcześniej nie korzystali z tej formy wsparcia i podnoszenia swoich kompetencji. Pod koniec roku pracownicy socjalni poddadzą naszą współpracę ewaluacji. Osoby zarządzające Ośrodkiem przyglądają się tej inicjatywie. Zapewne po zapoznaniu się z oceną przeprowadzonych superwizji podejmą decyzję co do kontynuacji wsparcia superwizyjnego dla pracowników socjalnych w przyszłym roku.

Asystenci rodziny i koordynatorzy pieczy także chcą superwizji!

mops-sosnowiecJuż drugi rok asystenci rodziny i koordynatorzy pieczy zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu mogą korzystać z superwizji. Sami poprosili kadrę zarządzającą o tę formę wsparcia. Przedmiotem sesji jest pogłębiona praca z rodzinami biologicznymi, zastępczymi oraz usamodzielnianymi wychowankami rodzin zastępczych i placówek wychowawczych. Specjaliści z obszaru asystentury oraz pieczy zastępczej z całej Polski postulują wprowadzenie zmian do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wdrażających superwizję pracy socjalno-wychowaczej i terapeutycznej z rodziną, którą powinni być objęci asystenci rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, psycholodzy, pedagodzy świadczący rodzinom usługi specjalistycznego poradnictwa . Specjaliści wskazują konieczność poddawania się superwizji ze względu na trudność i interdyscyplinarność pracy z rodziną z wieloma problemami oraz duże obciążenie emocjonalne prowadzące do wypalenia zawodowego.W 2013 roku w Częstochowie odbył się II Ogólnopolski Integracyjny Zlot Asystentów Rodziny. W czasie Zlotu odbyła się debata dotycząca stanu i kierunków rozwoju asystentury rodziny w Polsce, w czasie której sformułowano  postulaty, dotyczące zmian w Ustawie z dnia 9 czerwca 2012 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – między innymi postulat superwizyjny. Aby przeczytać postulaty kliknij tutaj.

Pierwsza hiperwizja pracy socjalnej!

Pierwsza hiperwizja pracy socjalnej na Śląsku już za nami! Hiperwizją pracy socjalnej w zawodowym żargonie określamy superwizję, na której omawiają swoje sprawy osoby zajmujące się profesjonalnie superwizyjnym wsparciem pracowników służb społecznych. Prowadzenia hiperwizji pracy socjalnej podjął się Piotr Domaradzki – pedagog, trener, psychoterapeuta, metodyk pracy socjalnej, wieloletni praktyk w obszarze pomocy społecznej a także jeden z pierwszych w kraju superwizorów pracy socjalnej. W ramach sześciogodzinnego spotkania w wąskim gronie życzliwie nastawionych profesjonalistów mieliśmy okazję wnikliwie przeanalizować naszą pracę superwizyjną i uzyskać cenne informacje zwrotne. Dziękuję Piotrze za tę inicjatywę! Serdecznie zachęcam osoby zajmujące się superwizją pracy socjalnej do dołączenia do naszego grona. Kolejna hiperwizja prawdopodobnie jesienią. O szczegółach można dowiedzieć się pod numerami telefonu: 32 720 20 07 oraz 604 589 592.

Superwizja pracy socjalno – wychowawczej dla asystentów rodziny z województwa kujawsko – pomorskiego

13 czerwca 2016 roku miałem przyjemność zainaugurować pierwszą z serii superwizję pracy socjalnej i socjalno – wychowawczej dla asystentów rodzin z województwa kujawsko – pomorskiego. Organizatorem superwizji dla asystentów jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.  Sesje realizowane są w ramach wojewódzkiego programu doskonalenia kadr pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego „PROFESJA”. Jest kilka celów związanych z organizacją superwizji. Pierwszy to oczywiście wsparcie asystentów rodzin – analiza własnej pracy z klientem w gronie specjalistów, wspólna praca nad dobrym i uporządkowanym planem pracy z rodziną oraz wsparcie emocjonalne. Kolejnym celem jest wzmocnienie i ugruntowanie wiedzy asystentów rodziny o nowoczesnej superwizji i jej możliwościach wsparcia. Po zakończeniu serii spotkań nasza praca zostanie poddana ewaluacji.  Wnioski z ewaluacji i rekomendacje wypracowane podczas spotkań superwizyjnych zostaną przedstawione na seminarium podsumowującym. Seminarium odbędzie się dnia 16 września 2016r. w Toruniu. Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej ROPS w Toruniu: www.ropstorun.home.pl

Spotkanie z superwizją pracy socjalnej

11 maja 2016 roku w siedzibie Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego w Łodzi odbyło się seminarium pod nazwą: „Spotkanie z superwizją w pomocy społecznej i pracy socjalnej”, dedykowane metodykom, specjalistom pracy socjalnej oraz kadrze zarządzającej jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej. Uroczystego otwarcia dokonały dyrektor NIST dr Iwona Wieczorek wraz z kierownikiem Katedry Pracy i Polityki Społecznej Wydz. Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ prof. dr hab. Bogusławą Urbaniak. Merytoryczną część spotkania miałem przyjemność współprowadzić wraz z prof. dr hab. Jerzym Krzyszkowskim oraz Piotrem Domaradzkim współautorami książki „Superwizja pracy socjalnej dla praktyków”. W spotkaniu wzięło udział ok. 30 osób – kierowników i pracowników ośrodków pomocy społecznej. W ramach spotkania zachęcaliśmy kadrę zarządzającą do wdrażania superwizji w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.