Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo to pojedyncza informacja, ale także szereg działań, których celem jest przedstawienie możliwości rozwiązania konkretnych problemów. Poradnictwo socjalne skoncentrowane jest na możliwości rozwiązania trudnej sytuacji życiowej osoby lub całej rodziny, zaś poradnictwo zawodowe służy wspomaganiu człowieka w rozwoju oraz wyeksponowaniu zasobów sprzyjających poradzeniu sobie z problemami z obszaru zawodowego.

„Odkąd zajmuję się wsparciem osób potrzebujących, szczególnie tych, którzy poszukują pracy – obserwuję i uczę się ludzi i od ludzi. Ich pragnienia związane z przyszłą pracą były często tak namacalne i realne, że czułem złość za to, że od tak dawna tej pracy nie mają.
W miarę upływu czasu rozumiałem więcej. Przestałem złościć się na tych, którzy się poddawali i wybierali bezczynność. Zrozumiałem bowiem, że nikt świadomie nie wybiera dla siebie i bliskich gorszej drogi. Zrozumiałem mechanizmy, jakie rządzą ludźmi, którzy nie mają pracy.
Brak pracy to dla każdego człowieka odmienne doświadczenie – zwykle jednak związane z poczuciem zagrożenia, utratą wartości własnej osoby, osamotnieniem, utratą wolności i energii życiowej, bezsilnością i apatią. Trudno więc oczekiwać, by osoba pozostająca bez pracy mając na sobie tak ogromny negatywny bagaż związany z przeszłością  i doświadczaniem teraźniejszości, podejmowała tylko i wyłącznie konstruktywne działania.
Czasem niewiele wystarcza mi by pomóc osobie w podjęciu pracy. Często muszę jednak wraz z klientem wykonać długą pracę u podstaw, by przejść jeden krok ku pracy.
Zawsze widzę sens i możliwość zmiany. Daję szacunek i autentyczny entuzjazm – nawet w wydawałoby się beznadziejnych sytuacjach. Należę do tych „niepoprawnych” optymistów, którzy wierzą, że każdy kto chce – może pracować!”.

W tej zakładce znajdziecie Państwo materiały związane z aktywizacją zawodową osób długotrwale pozostających bez pracy. Wystarczy kliknąć na tytuł materiału i pobrać go w formacie pdf.