Wstęp

Dlaczego poradnictwo zawodowe i socjalne?

W centrum moich zainteresowań zawodowych jest problematyka długotrwałego pozostawania bez pracy, która łączy ze sobą obydwa wspomniane powyżej obszary. Bardzo dużo mówi się teraz  w mediach o zjawisku bezrobocia, wykluczenia społecznego, marginalizacji. Jednak mało czasu  poświęca się  promocji realizowanych już od lat skutecznych sposobów przeciwdziałania temu zjawisku. A mamy już w Polsce wiele bardzo interesujących i skutecznych pomysłów na zmniejszenie obszaru ubóstwa. Ludzie zajmujący się wsparciem tych Nabardziejpotrzebujących to osoby często skromne, skoncentrowane na człowieku i rozwiązaniu problemu. To pracownicy socjalni, asystenci rodzin, koordynatorzy pieczy zastępczej, pedagodzy, psycholodzy, mediatorzy rodzinni, kuratorzy i doradcy zawodowi. Mam ogromną przyjemność współpracy z tymi ludźmi na rzecz naszych wspólnych klientów i podopiecznych.

Chciałbym także za pośrednictwem strony poradnictwo.org.pl przybliżyć Państwu niełatwy ale niezwykle pasjonujący obszar związany z pracą socjalną, rozwojem służb społecznych oraz superwizją pracy socjalnej. Znajdziecie tutaj Państwo informacje o aktywnej integracji zawodowej, nowoczesnej pracy socjalnej a także o sprawdzonych i skutecznych wzorcach pracy z osobami wykluczonymi społecznie.
Zawsze z dużym entuzjazmem dzielę się dobrymi praktykami i zachęcam innych do udostępniania swoich wypracowanych, skutecznych metod pracy. Będzie mi niezmiernie miło jeśli zechcecie współprowadzić ze mną tę witrynę i za moim pośrednictwem na jej łamach przedstawicie swoje pozytywne i skuteczne metody pracy z osobami potrzebującymi wsparcia.
Serdecznie zapraszam !!
Maciej Sosnowski.